KULTURARV

Byggnadsminnen riskerar att förfalla eller renoveras sönder

1:58 min
  • Hus som blivit utsedda till byggnadsminnen riskerar att rasa ihop eller renoveras bort.
  • Länsstyrelserna i Sveriges fyra nordligaste län har inte resurser nog att hinna ta sig ut och se över skicket på byggnader som bedömts vara viktiga att bevara.
  • ”Jag har sett byggnader där det börjat växa träd ur skorstenen”, säger byggnadsantikvarie Louise Ingelsson på Länsstyrelsen i Jämtlands län.