FRISKOLOR

C-friskoleförslag väcker frågor om det fria skolvalet

2:21 min
  • Centerpartiet vill att även friskolor ska ta ett visst ansvar för att elever i den skola kommunen ligger ska få plats i en grundskola.
  • Mikael Hellstadius, skoljuridisk expert, säger att det här förslaget kan leda till att det fria skolvalet naggas i kanten.
  • Fredrik Christensson, Centerpartiets skolpolitiske talesperson betonar att det är kommunen som fortsatt ska ha ansvaret och att förslaget behöver utredas.

Centerpartiet satte ner foten i de politiskt heta friskolefrågan på sin stämma igår när ombuden efter en lång debatt bland annat beslutade att behålla kötid som urvalsmetod om än med begränsningar. Samtidigt röstade man också för att öka friskolornas ansvar när det gäller att ta emot elever i en kommun.

– Det här skulle kunna nagga det fria skolvalet i kanten, säger Mikael Hellstadius som är fristående skoljuridisk expert.

– Ser man på hur det är idag, är ju fristående kommuner helt självständiga från den kommun de ligger i. Man är en egen huvudman som har ett fullt ut eget huvudmannaansvar enligt skollagen. Det är klart att med ett sådant här förslag, kommer den här friheten att bli naggad i kanten, mer eller mindre. säger Mikael Hellstadius..

Centerpartiet vill alltså att det ansvar som kommunala skolor har i en kommun, att ordna grundskola för alla elever, också i någon form ska gälla friskolor, det fattade centerstämman beslut om igår. Detaljerna i det här förslaget är inte klara, men partiets skolpolitiske talesperson Fredrik Christensson beskriver det som att friskolor i en kommun ska garantera ett antal platser som kommunen får tillsätta utifrån elevens önskemål.

Och att det i praktiken då skulle bli kommunen, efter elevens önskan som bestämmer vilka elever som ska ha ett antal platser i en friskola, är det oklart om friskolan längre är en självständig huvudman. Dessutom är ju en friskola öppen för elever från alla kommuner, inte bara den skolan ligger i. Skulle kommunens elever ha något slags förtur, skulle det innebära en reell förändring, enligt Mikael Hellstadius:

– Det blir ett nytt statligt urvalskriterium som säger att man med en viss prioritet, i vissa situationer måste ta emot elever som är hemmahörande i den kommun som skolan ligger.

Även professorn i förvaltningsrätt, Olle Lundin ser svårigheter med förslaget, frågan är hur ansvaret ska delas och vad som ska hända om en friskola inte upplåter de platser som kommunen vill ha.

– Jag tror att det är ett ganska knepigt lagstiftningsarbete man har framför sig och frågan är om man kan nå hela vägen fram., säger Olle Lundin.

Fredrik Christensson, ansvarig för frågan i Centerpartiet betonar att detaljerna i det här beslutet behöver utredas.

– Vi behöver arbeta mer gemensamt i svensk skola , såväl kommunala som fristående för att till exempel hantera elevvariationer eller om en skola lägger ner, säger Fredrik Christensson.