PARTISTÄMMA

C-ledning kördes över om avgift till högskolan

1:58 min
  • Centerpartiets stämma röstade ner partiledningens förslag om ansökningsavgift till högskolan.
  • Stämman stödde partiledningens önskan utreda föräldraförsäkringen för att den ska bli mer jämställd.
  • Som ett led i det vill Centerpartiet nu ta bort de så kallade garantidagarna, i dagsläget utgör de 90 dagar av föräldradagarna.