GRANSKNING

Casino och tobaksbolag ville sponsra statliga museer – fick nobben

2:00 min
  • Svenska statliga museer har tagit emot sponsring för nära 70 miljoner kronor de senaste fem åren och bland bidragsgivarna finns  allt från banker, läkemedelsbolag, vinföretag och vapentillverkare.
  • Men det finns också exempel på motsatsen: Naturhistoriska riksmuseet har tackat nej till ett casino och Moderna museet ville inte samarbeta med ett tobaksbolag.
  • Naturhistoriska är ett av de museer som tagit emot minst sponsring de senaste åren, 375 000 kronor: "Inom det naturvetenskapliga området så är det frågor vi vill lyfta på ett trovärdigt sätt och då blir det ännu mer centralt för oss att framstå som fristående", säger Lisa Månsson, museiverksamhetschef på Naturhistoriska.

Bland företagen som sponsrat svenska museimyndigheterna de senaste åren finns allt från banker, läkemedelsbolag, vinföretag och, som Kulturnytt rapporterat om, vapentillverkare.

Sammanlagt rör det sig om sponsring till ett värde på nästan 70 miljoner kronor de senaste fem åren. Men det finns också exempel på när museer sagt nej till branscher man inte vill samarbete med.

– Vi fick en förfrågan från ett företag med casinoverksamhet, vi tyckte att det här företaget, i enlighet med vår policy, inte överensstämmer med de värderingar vi har och att det var bättre att tacka nej, berättar Lisa Månsson, museiverksamhetschef på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Enligt museets riktlinjer måste det finnas ett gemensamt intresse för det som  samarbetet handlar om säger Lisa Månsson, vilket inte fanns i fallet med casinot.

Naturhistoriska är ett av de museer som tagit emot minst sponsring de senaste åren, 375 000 kronor. Lisa Månsson säger att de generellt är restriktiva och värnar oberoendet extra noga eftersom det inom museets fält kan finnas olika intressen som vill påverka.

– Inom det naturvetenskapliga området så är det flera aktuella och kritiska frågor som vi vill lyfta på ett trovärdigt sätt som t.ex. klimathotet och utrotningshotade arter, då blir det ännu mer centralt för oss att framstå som fristående.

Det statliga museum som tar emot mest sponsring är Moderna museet. De  senaste åren har de tecknat avtal till ett värde av cirka 26,7 miljoner.

Men de har också sagt nej till ett sponsringserbjudande – från ett tobaksbolag.

– Vi menar att tobak är skadligt för människor och därför vill vi inte bli associerade med tobak, säger Gitte Ørskou chef för Moderna museet.

I Moderna museets policy står uttryckligen att museet ska undvika sponsring från tobaks- och vapenbolag.

– Vi menar att vårt varumärke inte ska associeras med vapenindustri och det är en hållning som vi delar med i stort sett hela den internationella sponsringsvärlden, säger Gitte Ørskou.

Hon konstaterar att kultursponsring är betydligt mer vanligt Danmark, där hon tidigare arbetat.

– I Danmark är det mycket mer sponsring både på de statliga museerna och teatrarna. Jag kommer från en bakgrund där sponsring varit en mycket stor del av de danska kulturinstitutionernas intäkter.