KLIMATKRITIKEN

Centerns ultimatum: Leverera annars väcker vi misstroende

2:17 min
  • Kritiken mot regeringens och Sverigedemokraternas klimatpolitik växer. Nu hotar Centerpartiet med en misstroendeförklaring mot klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

  • ”Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och växthusgaser. Det står alltså i svensk lagstiftning. Nu har vi ett ultimatum: om regeringen inte levererar en klimathandlingsplan innan jul, som visar hur man når klimatmålen, och då samtliga klimatmål, även de till 2030, då kommer vi att väcka misstroende mot klimatministern”, säger Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitiske talesperson.

  • Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med mellan 6 och 10 miljoner ton till år 2030, och med nuvarande politik går det därmed inte att nå klimatmålen, konstaterar regeringen i sin budget, som presenterades i går.