Ekot avslöjar nya fall

Chefer gick före i vaccinkön – minst 20 liknande fall utreds

2:13 min
  • Ekots undersökning visar att det just nu pågår eller nyligen avslutats minst 20 utredningar om att chefer eller deras anhöriga gått före i vaccinationskön i kommuner och regioner.
  • I dag kan vi avslöja nya fall i både Sjöbo och Fagersta, där både enhetschefer och närstående till anställda fått vaccin mot covid-19.
  • HR-chef i Sjöbo: "Det är allvarligt när det förekommer brister inom myndigheter som ska ansvara för det här."

Ett av de nya fallen som Ekot kan berätta om i dag handlar om tre enhetschefer i Sjöbo kommun som fått vaccinet mot covid-19 trots att de inte skulle få vaccinera sig.

Händelsen uppdagades i förra veckan när en facklig representant kontaktade HR-chefen Dan Sivnert. Just nu utreds fallet, men Dan Sivnert poängterar att det inte är någon av de aktuella cheferna som själv beslutat att vaccinet skulle ges, utan att det kan handla om bland annat miss i kommunikationen.

Likväl är han bekymrad över att det har skett.

– Jag tycker det är allvarligt när det förekommer brister inom myndigheter som ska ansvara för det här. Och det är nånting som jag förstår folk undrar över hur det kan ske. Och jag undrar också hur det kan ske, om jag ska vara ärlig, säger Dan Sivnert.

Ekots undersökning visar att det just nu pågår eller precis avslutats utredningar i åtminstone 13 kommuner och i fyra regioner i landet. På flera platser finns flera händelser som utreds, vilket gör det totala antalet utredningar till 20 stycken.

I samtliga fall handlar det om att anställda - eller närstående till anställda -  vaccinerats trots att de inte var prioriterade för vaccination.

En som gått före i kön är Leena Berlin Hallrup, socialchef i Svedala kommun. Hennes förklaring till att hon och sju andra chefer fick vaccinera sig i strid med prioriteringsordningen är att det blev restdoser över, och att det blev bråttom.

– Där och då uppstod situationen med kort varsel. Verkanskraften i vacciner höll på att ta slut. Så givet situationen och de förutsättningarna så blev det även att chefer, inklusive jag själv, tackade ja till vaccinet, säger hon till Studio Ett.

Den här förklaringen är något som är gemensamt för nästan samtliga ärenden i landet. Eftersom inga doser får kasseras så har man behövt agera snabbt.

I Fagersta kommun agerade några medarbetare snabbt i ett annat okänt fall, som Ekot i dag kan berätta om. Två anställda kopplade till vaccinationen i kommunen fick doser över, och försökte själva hitta ersättare.

När de inte lyckades så borde de enligt kommunens utredning ha kontaktat ansvarig chef för att få hjälp att prioritera rätt. Men de valde i stället att vaccinera två närstående personer.

– Det är ju inte alls bra. Det finns en prioriteringsordning som är framtagen och tydlig, säger Sari Korpelin, tillförordnad socialchef i Fagersta.

Fagersta kommun har efter utredningen nu vidtagit arbetsrättsliga åtgärder mot de två medarbetarna.

Och vilka åtgärder som vidtas skiljer sig mellan kommunerna och regionerna. I några av fallen i landet har anställda stängts av från sitt arbete. Exempelvis socialchefen i Upplands Väsby, vilket Aftonbladet rapporterade om häromdagen.

Men i de flesta fallen vi tittat på har rutinerna förtydligats för personalen, så att det inte ska hända igen.