Covid-19

Två miljoner svenskar har fått första dosen vaccin

1:02 min
  • Över två miljoner svenskar har nu fått den första dosen vaccin mot covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror.
  • Men det blir ingen lättnad av restriktionerna förrän tidigast mitten av maj.
  • “Smittspridningen i Sverige har stabiliserat sig på en hög nivå”, säger Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten. 

2 010 951 personer har fått minst en dos vaccin mot covid-19. Det motsvarar 24,6 procent av den vuxna befolkningen.

8,6 procent har fått två doser.

Ytterligare 19 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats, och sammanlagt har nu 13 882 smittade personer avlidit i Sverige.

I dag medverkar Karin Tegmark Wisell från Folkhälsomyndigheten, Iréne Nilsson Carlsson på Socialstyrelsen och Svante Werger från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB på myndigheternas pressträff om coronaläget.