Pandemin

Coronaviruset binder sig olika hårt på olika blodgrupper

1:49 min
  • Din blodgrupp påverkar risken att bli smittad av covid-19 och hur allvarligt sjuk du blir, det visar flera studier runt om i världen.
  • En som forskar på det är Munkforsbördige Johan Nordgren, förste forskningsingenjör i molekylär medicin och virologi vid Linköpings universitet.
  • Enligt honom visar forskning att de med blodgrupp A löper större risk att smittas än de med blodgrupp 0.