COVID

Covid-restriktioner kan ha fördröjt bebisars sociala utveckling

0:43 min
  • Covid-nedstängningar kan ha fördröjt bebisars sociala utveckling, enligt en irländsk studie.

  • Något färre av bebisar födda i början pandemin kunde peka, vinka eller använda något enstaka ord vid ett års ålder än bebisar födda innan pandemin. Det kan bero på ökad social isolering.

  • Forskarna menar att man borde följa upp med senare studier för att fånga upp potentiellt långvarig påverkan.