Pilotprojekt

Gymnasieelever ska snabbtestas för covid

1:40 min
  • Region Stockholm startar idag försök med snabbtester på tre stora gymnasieskolor.
  • Om en elev är smittad kan ett testteam komma till skolan och provta skolkamrater med så kallade snabbtester.
  • Det ökar möjligheten att upptäcka högsmittsamma individer som omedelbart kan lämna skolan, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

– Det här är en pilot där vi testar processen för hur man skulle kunna använda de här snabbtesterna i situationer där det pågår smittspridning i en skola, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Pilotprojektet som alltså startar på tre stora gymnasieskolor i Stockholm idag ska ge ytterligare kunskap om hur de här antigentesterna kan användas inom skolan. Till en början ska pilotprojektet pågå i två veckor och fungera så här; om det finns misstänkt smitta på en skola kan ett provtagningsteam komma till skolan för att snabbtesta de elever som haft kontakt med den smittade. Efter omkring femton minuter kan proven ge svar.

Madeleine Heiman är rektor på S:t Eriks gymnasium som är med i försöket. Hon hoppas att elever ska vilja ta snabbtesterna trots att de blir frivilligt.

– Många elever vill ju vara i skolan, men de har också en oro för smittan, så jag hoppas att intresset ska bli stort, för det bidrar till att de får vara i skolan, och samtidigt kan ha en väldigt trygg skolmiljö, säger Madeleine Heiman.

De här snabbtesterna anses inte vara lika tillförlitliga som vanliga PCR-test. Chefläkare Elda Sparrelid tycker ändå att de är värdefulla eftersom snabbtesten fångar upp en del av de som riskerar att vara väldigt smittsamma.

– Det är några individer som man upptäcker, som är högsmittsamma, och som då omedelbart kan lämna skolan, istället för att vänta tills de har blivit provtagna och fått ett svar, säger hon.

Syftet med pilotprojektet är att Region Stockholm ska kunna se hur man ska kunna använda snabbtester i större skala på skolor, något som Stockholms skolborgarråd Isabelle Smedberg Palmkvist, Liberalerna, hoppas på:

– Om piloten blir framgångsrik hoppas jag verkligen att vi kan utvidga den.