Trafik

Cyklister i Gävleborg är dåliga på att använda hjälm

0:29 min
  • Vuxna cyklister i Gävleborg är dåliga på att använda cykelhjälm, här i länet kommer man inte ens upp i 30 procents användning av cykelhjälmar bland vuxna att jämföra med Stockholms län där siffran ligger på 70 procent, det visar NTF:s årliga cykelhjälmsmätning.
  • Mätningen visar att användningen av cykelhjälm ökar bland både barn och vuxna.
  • Men också att det är stora regionala skillnader i användandet.