miljöekonomi

Därför behöver ekonomer räkna med naturen

1:58 min

Naturen har hittills inte värderats tillräckligt högt i våra samhällsekonomier enligt en ny nationalekonomisk rapport. Men kanske kan just den här nya rapporten bidra till att ändra på det, menar Rob Hart som är professor i miljöekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Rapporten om ekonomi och biologisk mångfald har beställts av Storbritanniens finansdepartement och huvudförfattare är Partha Dasgupta, professor i nationalekonomi vid universitetet i Cambridge.

Att initiativet kom från ekonomiskt håll kan ha stor betydelse, säger Rob Hart som är professor i miljöekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Det är bland det viktigaste och mest intressanta med den här rapporten. Det visar att frågorna tas på stort allvar av den brittiska regeringen och det gör nog att rapporten får mycket större genomslagskraft även internationellt.

Rapporten pekar på hur vår överlevnad, och därigenom också våra ekonomier, är beroende av friska ekosystem som skapar gynnsamma miljöer där vi och andra arter kan trivas och utvecklas.

Men här sägs också att vår nuvarande syn på ekonomisk tillväxt är ett problem som leder till artutrotning och miljöförstöring. Och att vi människor därför behöver ändra på hur vi konsumerar och producerar saker.

Rapporten menar även att det finns ett behov av att ta fram ett nytt mått på ekonomisk tillväxt än BNP, och som ligger mer i linje med hållbar utveckling.

Miljöekonomen Rob Hart säger att vi borde hålla bättre koll på om våra naturtillgångar ökar eller minskar, ungefär som i vilken bokföring som helst. Den teknik som utvecklats på senare tid för att mäta avskogning via satelliter är ett bra exempel säger han.

Han tycker att det är naturligt att biologisk mångfald är en viktig fråga för ekonomer.

– Nationalekonomi är läran om fördelningen av knappa resurser. Och när konsumtionsprodukter blir allt mindre knappa medan naturen blir allt mer knapp, då seglar naturen och hur vi sköter om den upp som en allt viktigare fråga inom nationalekonomin.