Motala

De avråder från bad i området – efter PFAS-upptäckt

0:46 min
  • Motala kommun avråder nu från bad vid de vattensamlingar och diken som finns vid planområdet norra Bråstorp. Detta efter att man hittat halter av så kallade PFAS-ämnen, som överstiger de riktvärden som finns.
  • Det är ingen fara att vistas där, men husdjur ska undvika att dricka av vattnet - och små barn ska inte heller leka där, uppger kommunen.
  • "Åtgärderna kommer att ta tid, men vår prioritet är att minska mängden som rinner vidare till Vättern", säger mark- och exploateringschef Christine Stafström till kommunens egen sajt.