FINSKAN I SVERIGE

De kommunala finskspråkiga klasserna i Sverige tynar bort

1:58 min
  • Allt färre elever går i de kommunala finskspråkiga klasserna i Sverige, visar Sveriges Radio Finskas kartläggning. 
  • På 80-talet fanns det upp emot 500 finskspråkiga klasser med sammanlagt tusentals elever runt om i Sverige – nu finns klasserna kvar endast på fyra orter och det totala elevantalet är nere på 63. 
  • "Det här är en tragisk utveckling – en förlust för både familjer, språket och samhället", säger Jarmo Lainio, professor i finska vid Stockholms universitet. 
  • Lyssna på ljudet och titta i grafiken var de finskspråkiga/tvåspråkiga klasserna finns idag – och hur många elever som går i dem!