MINSKA VARGSTAMMEN

De vill ha färre vargar: Ohållbar situation

0:44 min
  • Den svenska vargstammen måste minskas, kräver Lantbrukarnas riksförbund, LRF och Svenska Jägareförbundet. 

  • Det finns nästan 400 vargar i Sverige, enligt den senaste inventeringen. Organisationerna vill att vargstammen ska minskas med omkring 100 djur.

  • Senare i veckan ska länsstyrelserna ha ett möte där vinterns vargjakt ska diskuteras.