Debatt: är dagens biståndspolitik effektiv eller i behov av förändring?

12 min
  • Hur effektiv är egentligen den svenska biståndspolitiken, fyller den sin funktion eller har den tjänat ut sin roll?
  • Det svenska biståndet har blivit ifrågasatt under den senaste mandatperioden och fler vill se förändringar av hur mycket pengar som läggs på bistånd och hur de används.
  • Hör debatt mellan Per Olsson Fridh, (MP) minister för internationellt utvecklingssamarbete och Hans Wallmark, Moderaternas utrikespolitiska talesperson.