Debatt: Är satsningen på miljövänligare stål försvarbar?

13 min
  • Hajpen är stor kring den svenska satsningen på grönt stål, som ska göra ståltillverkningen vid SSAB och LKAB fossilfri. 
  • Men tillverkningen kräver mycket el och flera forskare anser att elen kan göra större nytta för klimatet än att tillverka fossilfritt stål.
  • Hör debatten mellan Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och Svante Axelsson, samordnare för Fossilfritt Sverige.