Kyrkovalet

Debatt: ska präster tvingas viga samkönade par?

1:52 min
  • Sedan 2009 får samkönade par gifta sig i svenska kyrkan, men enskilda präster har rätt att avstå från att viga dem.
  • Inför kyrkovalet på söndag går åsikterna isär bland nomineringsgrupperna om en präst ska kunna vägra att viga samkönade par eller inte.
  • Lina Ahl från vänstern i svenska kyrkan menar att det inte är upp till prästen att avgöra vilken kärlek som är giltig medan Ingemar Scott från frimodig kyrka menar att det riskerar att stänga ute vissa präster.