Deltavirusets spridning i Europa

8:19 min
  • Deltaviruset sprider sig i Europa och efter tio veckor med sjunkande virustal ökar antalet nya fall.
  • EU:s smittskyddsenhet ECDC spår att den kommer stå för 90 procent av fallen i augusti och samtidigt kommer nu studier visar att vaccinet kanske inte ger lika gott skydd mot just deltavarianten.
  • Hör Matti Sällberg, professor biomedicinsk analys och Janne Andersson, radions korrespondent i Jerusalem, Israel.