Presstödet

Demokratiministern: ”Justeringar behöver göras omsorgsfullt”

1:00 min
  • Tidningsutgivarna vill ersätta det statliga presstödet med ett teknikneutralt stöd.
  • Det skulle bland annat innebära att man tar bort det så kallade driftstödet, vilket kritiker menar skulle drabba lokalpressen.
  • Demokratiminister Amanda Lind håller med om att det nuvarande driftstödet håller på att spela ut sin roll.