Järnvägsstationen i Tjuls

Den över hundra år gamla stationen byggnadsminnesförklaras

1:43 min
  • Den gamla järnvägsstationen vid Tjuls i Eskelhem byggnadsminnesförklaras. Det har länsstyrelsen beslutat efter begäran från fastighetsägaren.
  • Stationen antas ha byggts 1898, samma år som järnvägslinjen mellan Romakloster och Klintehamn öppnade för allmän trafik. 1953 upphörde den regelbundna trafiken på linjen.
  • Enligt länsstyrelsen är stationen i stort sett oförändrad och välbevarad sedan järnvägstiden.