Lördag 8 maj 2021

När stacken övergavs blev myrsäckbaggens märkliga "säckar" synliga

7:45 min

"Jag behöver Er hjälp med vad det är för små 'behållare' som finns på en gammal stubbe i vår skog. Runt stubben finns en inaktiv och demolerad myrstack."
Så skrev lyssnaren Kjerstin Ferm Widlund i ett mail till oss.
Skalbaggsexperten Kjell Antonsson berättar här om myrsäckbaggens märkliga leverne. Behållarna bygger skalbaggslarven - av sin egen avföring.