Svensk politik

Det sa Löfven i sin sista regeringsförklaring

2:55 min
  • Statsminister Stefan Löfven påminde i regeringsförklaringen om att demokratin inte kan tas för given, och att samhället inte är immunt från dem som vill rasera det.
  • Han upprepade att Sveriges säkerhetspolitiska linje och militära alliansfrihet ligger fast, och nämnde också den pågående pandemin.
  • “Långsamt släpper covid-19-pandemin greppet. Pandemin blir ytterligare ett kapitel i vårt lands långa historia”, sade Stefan Löfven.