Ökning på gång

Det våras för gnagarna – dukat till fest för rovfåglarna

1:48 min
  • I flera år har det varit brist på sorkar och lämlar, som utgör basföda för rovfåglar och rovdäggdjur.
  • Men nya prognoser pekar på att det är på väg att vända i år.
  • En ökad tillgång på fjällämmel, gråsiding och sork kan gynna flera rovarter som lever på gnagarna, säger Frauke Ecke, docent i landskapsekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå.