Just nu
KALMAR

Detaljplanen för nya fängelset i Halltorp måste göras om

0:37 min
  • Kalmar kommuns första detaljplan för det nya fängelset i Halltorp får bakläxa av länsstyrelsen.

  • Det saknas en del när det gäller riksintresset för kommunikation och miljökvalitetsnormerna för vatten, det skriver Barometern.

  • Enligt länsstyrelsen finns det risk för stora vattenflöden från området som kan leda till erosion på båda sidor om E22 som planen ser ut nu och dessutom måste Kalmar kommun utreda vad som kan behövas längs E22, som busshållplatser, cykelvägar och belysning, och skriva avtal med Trafikverket om det.