TANDVÅRD

Nu kan man få en coach – för sin munhälsa

1:18 min
  • Nu finns en digital tjänst hos Folktandvården i Region Örebro län som bara jobbar förebyggande med munhälsa.

  • En tjänst som är gratis och vänder sig till alla över 23 år som vill förändra sina mat och rökvanor.

  • Munhälsan är ofta porten till hur kroppen mår, säger Cecilia Matsson som är tandhygienist och hälsocoach vid Folktandvården.