Vård

Digital vård på Sollefteå hälsocentral kan skapa trygghet

1:16 min
  • Nu låter Sollefteå hälsocentral en grupp patienter på pröva på en mer digital vård.
  • Patienter med högt blodtryck eller diabetes typ 2 får låna hem utrustning för att kunna ta bland annat vikt och blodvärden. 
  • "Förhoppningen är att patienterna får en möjlighet att vara mer delaktiga och att de kan ta sina mätvärden oftare än om de hade kommit på en hälsocentral och på återbesök", säger Maria Hellholm, verksamhetsutvecklare på Region Västernorrland.