Svenska kyrkan

Digitala gudstjänster gav fler besökare - fortsätter efter pandemin

1:47 min
  • Att kunna följa gudstjänster via webben har blivit populärt under pandemin, och en majoritet av Svenska kyrkans församlingar tänker fortsätta med det erbjudandet, även när restriktionerna försvunnit.
  • "Vi har nått en ny grupp människor, därför ska vi fortsätta vara digitala", säger Harald Cohén, domprost i Karlstads pastorat.
  • Domkyrkan i Karlstad har i medel under pandemin haft 378 digitala besökare, att jämföra med en vanlig svensk gudstjänst 2019 som i medel hade ett knappt fyrtiotal besökare, enligt kyrkans egen statistik.