Digitalradio

Flera länder i Europa satsar på digital marksänd radio. Det gäller bland andra Norge, Storbritannien, Tyskland, Schweiz samt Danmark. Norge har helt lämnat FM-bandet förutom ett antal lokala radiokanaler. Övriga länder sänder både i FM och digitalt.

Kommersiell radio i Sverige har fått tillstånd att starta sändningar i 25 kanaler – 21 nationella samt 4 lokala och regionala. Under flera år har både Nent Group och Bauer Media begärt uppskov. Under 2019 startade Nent Group sändningar med begränsad befolkningsmässig täckningsgrad, som under 2020 beräknas uppgå till drygt 40 procent. I februari 2020 kom beskedet att Bauer kommer att starta digitalradiosändningar i Sveriges storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö.

Även om kommersiell radio har inlett – eller är på väg att inleda – digitala sändningar är det oklart i vilken omfattning som digitalradio, tekniken DAB+, kommer att användas av publiken för att få tillgång till ett svenskt radioutbud. Ett EU-beslut om att alla nya bilar ska utrustas med digitalradio från och med slutet av 2020 får betydelse.

Sveriges Radio har fått ett nytt sändningstillstånd för digitalradiosändningar som sträcker sig från 1 januari 2020 till den 31 december 2025. Sveriges Radio har omfattande sändningar på finska och meänkieli i delar av landet samt utbud för barn. Det utbudet finns också tillgängligt på internet där det från och med 1 januari 2020 delvis får tillgodoräknas. SR:s digitalradiosändningar fortsätter i samma omfattning tills vidare. Enligt sändningstillståndet har Sveriges Radio rätt att sända digitalradio i Stockholmsområdet, Göteborgsområdet, Malmöområdet samt i Norrbotten. Här kan du se en täckningskarta över digitalradion.