Kyrkoval 2021

Dilemma om politiska partierna ska finnas med i kyrkopolitiken

1:23 min
  • En central fråga i kyrkovalet är om de politiska partierna ska finnas där eller inte, idag finns de flesta partierna representerade samtidigt som många nomineringsgrupper vill få bort kopplingen till partipolitiken i Svenska kyrkan.
  • Karin Hermansson, Frimodig kyrka tycker hon ser en sammanblandning av kyrka och politik där man man inte fokuserar på tron och budskapet. 
  • Annica Zetterholm, Borgerlig samverkan menar att hennes vardagspolitiska engagemang som en inspiration.