Diskussionsforum för Sveriges Radios öppna API

Diskussionen och dialogen fortsätter - i ett annat forum!

Det tidigare diskussionsforumet, Google gruppen SR-API, har stängt ned, eftersom vi på Sveriges Radio inte fick till bra rutiner för att ta hand om de frågor och förslag som kom in dit.

Vi har därför valt att flytta över dialogen till vårt supportforum, där det finns en kategori för Sveriges Radios öppna API.

Vi hoppas att ni som använder API:t kommer att kunna fortsätta att hjälpa varandra där, och räknar med att vi själva framöver kommer att ta en mer aktiv del i diskussionerna tack vare flytten.

Väl mött i vår nya yta för dialog!