CORONAPANDEMIN

Divisionschefen om vårdskulden: Ökad olägenhet för patienterna

1:45 min
  • Länets hälsocentraler ligger efter med en rad sjukvårdsinsatser, till exempel hälsosamtal, hembesök till nyfödda och cellprovtagningar.
  • Divisionschefen Ulf Bergman, Region Norrbotten, säger att hälsocentralerna ska börja beta av uppskjuten sjukvård i höst och att regionen ansöker om nationella medel för att klara av situationen.
  • Regionstyrelsen väntas vid dagens möte ge regiondirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att primärvården ska klara sitt uppdrag framöver.