Temperaturhöjning

Djur- och växtpopulationer kan slås ut av marina värmeböljor

1:54 min
  • Marina värmeböljor kan slå ut djur- och växtpopulationer som inte klarar värmetopparna i Östersjön.
  • Uppvärmningen går extra fort i vårt grunda innanhav och både komplicerande och extra illa är att dess negativa effekter kan förstärkas i kombination med föroreningar, övergödning och syrebrist.
  • En art som kan vara på väg att försvinna från västra Östersjön är den vanliga röda sjöstjärnan, medan den invasiva lilla slamkrabban verkar kunna breda ut sig mer i dom nya förutsättningarna.