Halmstad

Hushållningssällskapet: Djur tar upp miljögifter i bäcken

1:15 min
  • Djur som lever i Kistingebäcken tar upp miljögiftet PFAS.
  • Det visar resultaten av Hushållningssällskapet i Hallands undersökning av Kistingebäcken.
  • Hushållningssällskapet håller under torsdagen och fredagen på med utökade studier av bottenfaunan i bäcken.