Medienyheter i korthet

DN begränsar miljöbovars annonsutrymme

Dagens Nyheter följer Dagens ETC och begränsar annonsörer från fossilindustrin att synas i tidningen.

Men något totalstopp – som på Dagens ETC – blir det inte hos DN. Istället är det bara de mest åtråvärda och dyraste annonsytorna som från 1 mars blir fossilfria.

Chefredaktör Peter Wolodarski säger till tidningen att klimatengagemanget är väldigt högt bland DN:s läsare och att det nya förbudet ska kompletteras med redaktionella satsningar på bevakning av klimatkrisen.