Läkemedelsverket:

Dödsfall behöver inte ha koppling till coronavaccinen

1:43 min
  • Sedan vaccinationerna började i Sverige har Läkemedelsverket rapporterat in totalt 13 dödsfall där personerna fått Astra Zenecas vaccin.
  • Samtidigt har man också rapporterat in 159 svenska dödsfall där de fått Pfizer Biontechs. 
  • Veronica Arthurson, enhetschef vid Läkemedelsverket, förklarar hur man ska tolka siffrorna.

– Det här är dödsfall som inte på något sätt nödvändigtvis har någon koppling till vaccinet. Det här är nånting som framförallt hälso- och sjukvården rapporterat in som misstänkta biverkningar, säger Veronica Arthurson, enhetschef vid Läkemedelsverket.

Tidigare i dag kom nyheten att tio dödsfall med eventuell koppling till Astra Zenecas vaccin hade rapporterats in till Europeiska Läkemedelsmyndigheten, EMA, från Sverige. När Ekot pratar med Veronica Arthurson säger hon att den senaste uppdaterade siffran nu är 13 dödsfall.

Vad som är mindre känt är att även de andra vaccinerna har dödsfall kopplade till sig som sjukvården ute i regionerna har ansett behöver rapporteras in. Läkemedelsverket har skickat vidare även dessa till EMA. För Modernas vaccin handlar det om 10 dödsfall och för Pfizer Biontechs vaccin 159.

De allra flesta som dött är över 80 år, och Läkemedelsverket försöker nu skaffa sig en uppfattning om hur man egentligen ska tolka de här inrapporterade dödsfallen. Bland annat tittar myndigheten på hur många dödsfall det normalt sker i populationen helt oberoende av vaccination.

Det man sett hittills är inget som fått dem att dra några alarmerande slutsatser. Samtidigt går man igenom alla rapporter om de nu inrapporterade fallen, säger hon.

– Vi går igenom alla rapporter som kommer in till oss, inklusive dödsfallen. Och varken vi eller EMA har sett några indikationer på att det skulle finnas en koppling mellan de här dödsfallen och de här vaccinerna, säger Veronica Arthurson.

Men det finns undantag, säger Veronica Arthurson. Bland annat de två svenska fall av blodpropp och låga nivåer av blodplättar, där personer avlidit.

– Där finns det naturligtvis en stor sannolikhet att det finns en koppling till vaccinet. Men förutom det så ser vi inte att det skulle finnas en koppling till vaccinet, säger Veronica Arthurson.