Covid-19

Dödsfall kan inte kopplas till vaccineringen

0:30 min
  • Pfizer/Biontechs coronavaccin kan inte kopplas till några nya biverkningar eller dödsfall, enligt EU:s läkemedelsmyndighet (EMA).
  • Slutsatserna bygger på den första datan från vaccinationerna som gjorts hittills.
  • EMA har granskat de dödsfall som skett efter vaccination av framför allt äldre personer, och det finns inget som tyder på något samband med vaccinet. Därför utgör fallen ingen säkerhetsrisk, enligt EMA.