UTBILDNING

Doktorander drabbas hårt av ny migrationslag

2:00 min
  • Det har blivit svårare för utomeuropeiska doktorander att stanna i Sverige efter sina studier, det sedan migrationslagstiftningen ändrades den 20 juli i år.
  • På Karlstads universitet drabbas ett 30-tal doktorander, en av dem är Louis Addo från Ghana som nu känner stress och oro inför framtiden. 
  • Ordförande i utbildningsutskottet, Gunilla Svantorp (S), säger att de behöver utvärdera vilka konsekvenser lagen får för forskarna.