Klimatförändringar

"Domedagsglaciären" smälter snabbare

2:00 min

Issmältningen i västra Antarktis går snabbare än man tidigare känt till. Nu har resultaten av de mätningar forskare gjort för första gången vid den så kallade Domedagsglaciären publicerats.

– Vi hade en ganska tuff kapten som nästan var lite galen. Så vi gick jättenära mellan ett isberg och glaciären. Man kunde nästan ta på den, säger Anna Wåhlin, professor i oceanografi på Göteborgs universitet och huvudförfattare till studien.

Thwaites-glaciären kallas Domedagsglaciären för att den innehåller oerhörda mängder is. Och isen i västra Antarktis kan höja havsnivån globalt med två-tre meter på längre sikt. Samtidigt finns de största osäkerheterna kring framtida vattenstånd just här eftersom man vet så lite om området.

– Nästan hela osäkerheten kommer just från Västantarktis och särskilt den här glaciären, Thwaites-glaciären, säger Anna Wåhlin.

Forskarteamet har för första gången varit på plats och gjort undersökningar med en obemannad, orange ubåt under glaciären och undersökt havsströmmarna och hur mycket smältvatten som flödar ut.

Resultaten visar att glaciären smälter snabbare och att det är fler varma havsströmmar som från alla håll smälter glaciären underifrån. Det kan leda till att glaciären snart förlorar stödet mot stabiliserande punkter på havsbottnen.

– Om det här fortgår så kommer den här stabiliserande zonen att inom ett par år ha försvunnit. Då skulle det leda till att is som nu ligger i kontakt med havsbotten längre in i kontinenten transporteras ut i havet och det skulle ge en vattenståndshöjning, säger Anna Wåhlin.

Även om undersökningarna visar att läget är värre än man trott, är det ändå bra att få mer kunskap om glaciären, menar hon.

– Nu har vi fått ny kunskap och när den här kunskapen appliceras i modeller så kommer man att få ner osäkerheten i modellerna. Det är osäkerheten som är det som är jobbigt att hantera för oss.  Om vi bara vet hur stor havsnivåhöjningen blir i framtiden så kan vi hantera det, säger Anna Wåhlin, professor i oceanografi på Göteborgs universitet.

Källa: A. K. Wåhlin, et al. 2021. Pathways and modification of warm water flowing beneath Thwaites Ice Shelf, West Antarctica. Science Advances.