FORSMARK

Domstolen: Klartecken till utökat slutförvar i Forsmark

1:34 min

Svensk kärnbränslehantering vill bygga ut det nuvarande förvaret vid Forsmarks kärnkraftverk, något Mark- och miljödomstolen säger kan tillåtas.

  • I förvaret lagras saker som kommit i kontakt med radioaktiva ämnen. Man vill man tredubbla storleken för att kunna ta emot rivningsavfall och skrot från de kärnkraftverk som ska avvecklas och rivas.
  • Mark- och miljödomstolens besked lämnas nu över till regeringen som till sist beslutar om att förvaret ska byggas.