MILJÖ

Regnbågar rymde ut i Storsjön – drivande stock rev sönder fiskodling

1:50 min
  • Ett okänt antal fiskar av arten regnbåge har kommit ut i Storsjön efter att det blivit hål på en fiskodlingskasse, vid en storm i slutet av augusti.
  • Från fritidsfiskare har det kommit in flera rapporter om fångst av regnbåge i Storsjön på sistone.
  • Men enligt fiksodlingsbolaget så finns det inget samband mellan den trasiga fiskodlingskassen nu och de nu inrapporterade fångsterna: "Jag tror inte det för de var småfisk som jag tror det är svårt att få tag på", säger Ivari Valti vd på Vattfisken AB. 

I den fiskodlingskasse, vid Hoverberg i Storsjöns sydöstra del, som det upptäcktes ett hål i fanns det ungefär 30 000 fiskar, med en medelvikt på cirka 400 gram. Fiskodlingsbolaget tror att det är en drivande stock som rivit upp hålet. Nu har man lagat hålet och håvat upp och kontrollräknat fiskarna och enligt Ivari Valti så är det inget stort antal fisk som lyckats ta sig ut.

Länsstyrelsen kräver att bolaget senast den första oktober redovisar hur mycket fisk som beräknas ha rymt och vilka åtgärder man vidtar för att en liknande händelse inte ska ske igen.