PUBLIK

Drömbesked för klubbarna – publiktaket ändras

1:19 min
  • Det nya publiktaket som idrotten ska förhålla sig till från och med 19 januari ändras.

  • Först var det tänkt att 500 personer skulle tillåtas per evenemang. Men nu kommer ett skönare besked för klubbar med större arenor.

  • För nu kommer det istället vara 500 personer per sektion, om arrangören kan se till att åskådarna inte kommer i kontakt med folk från en annan sektion.