Ljusföroreningar

Dyngbaggarna går vilse av ljusföroreningar på natten

0:54 min
  • Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur dyngbaggar påverkas av ljusföroreningar. 
  • Väldigt många nattaktiva djur har lärt sig att orientera efter ljuset från stjärnor, måne och vintergatan på natten. Men när ljuset från himlen skyms av stadsljus fick skalbaggarna problem med att orientera sig.
  • Svårast att hitta rätt verkade det vara för de skalbaggar som lever i gränslandet mellan stad och landsbygd, där det varken finns naturligt ljus från natthimlen eller tydliga ljuskällor som gatlampor att orientera sig efter.