Hotade arter

Dyster trend för flera dagfjärilar

2:03 min
  • Två slags dagfjärilar kan ha dött ut trots att de ingår i bevarandeprojekt.
  • Veronikanätfjäril och kronärtsblåvinge observerades inte alls förra året, visar ny rapport.
  • Fjärilar trivs i blomrika marker, biologer vill vända trenden genom miljöinriktat jordbruksstöd.