COVID-19

ECDC oroas av hävda restriktioner när vaccinationstäckningen är låg

2:00 min
  • I EU är endast 61 procent av befolkningen fullvaccinerade mot covid-19 - därför menar Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC att det är för tidigt att häva restriktionerna.
  • Enligt en rapport som ECDC presenterar idag har bara tre länder i EU; Island, Malta och Portugal, nått en vaccinationstäckning av hela befolkningen på över 75 procent.
  • För att få stopp på spridningen av viruset och öka vaccinationsgraden vill ECDC se fler riktade insatser - speciellt hos de som är yngre än 50 år. 

Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, oroas när flera EU-länder släpper på restriktionerna, samtidigt som vaccinationstäckningen i EU bara nått upp till 61 procent av befolkningen.
Ett fåtal länder i EU har en vaccinationstäckning på runt 75 procent av befolkningen och minskade restriktioner i det här läget kan ge fler sjukhusinläggningar och en onödigt stor belastning på vården, enligt ECDC:s krishanteringschef, Ole Heuer.

– Det största bekymret för tillfället är att när vi tittar på det totala antalet vaccinerade i Europa, är hittills bara 61 procent av befolkningen fullvaccinerade. Vårt budskap är att det är för tidigt att häva restriktionerna tills vaccinutvecklingen har kommit längre, säger han.

Myndigheten varnar för att det kan bli fler sjukhusinläggningar och ett ökat tryck på vården nu när fler länder i Europa återgår till ett liv som mer liknar det före pandemin. På hösten finns dessutom en överhängande risk att vården samtidigt kommer att belastas av andra sjukdomar som influensa, enligt Ole Heuer, och väldigt få länder har nått en vaccinationstäckning på runt 75 procent.

– Många länder behöver en högre täckning tills kan häva restriktionerna. Endast en handfull länder har nått den nivån.

Enligt en rapport som ECDC, släpper idag är det bara Island, Malta och Portugal som har mer än 75 procent av befolkningen som är fullvaccinerade.
I Sverige presenteras ofta den andel som är vaccinerade av befolkningen över 16 år. ECDC använder i den här rapporten den totala andelen vaccinerade av befolkningen.

För att få stopp på spridningen av viruset och öka vaccinationsgraden vill ECDC se fler riktade insatser - speciellt hos de som är yngre än 50 år, där vaccinationskampanjen inte haft samma framgång som hos äldre. Det finns flera saker man kan göra. Metoder som fungerat är drop-in-system och uppsökande verksamheter där de som vaccinerar kommer till den som ska få sprutan istället för tvärt om, menar myndighetens krishanteringschef Ole Heuer.

– Vi har sett några länders ansträngningar för att ge möjligheten att vaccinera sig till människor istället för att få människor att resa till den plats där de ska vaccineras. Och även möjligheten att få vaccination utan förbokning har varit framgångsrikt i vissa länder.