MILJÖ

Efter beskedet om att ozonlagret återhämtar sig: "Hopp påverkar vår motivation att själva agera"

1:10 min
  • Ozonlagret kommer att vara helt återställt om 43 år om den utveckling som är nu fortsätter, det visar en ny rapport från FN.

  • Man kan dra lärdomar av det positiva arbetet med att återställa ozonlagret när det kommer till andra miljö- och klimatproblem, det menar Helén Williams, docent i miljö- och energisystem på Karlstads universitet.

  • "En viktig del är vikten av internationellt samarbete, att vi kommer överens och att vi sen också lever upp till de överenskommelser vi gjort", säger hon.