Sotenäs kommun

Efter Bohusläningens anmälan – JO utreder tjänsteman

0:39 min
  • Bohusläningens anmälan av en tjänsteman i Sotenäs kommun kommer att tas upp av Justitieombudsmannen, JO.
  • Tjänstemannen ska ha kontaktat tidningen och sagt att samtal från en viss reporter inte kommer att släppas fram på grund av reporterns tidigare politiska engagemang.
  • JO vill nu att kommunstyrelsen utreder vad som ligger bakom agerandet och ger kommunen sex veckor på sig att yttra sig.