Fjälljakt

Efter domen – nära halvering av fjälljakten på Girjas område

1:27 min
  • Jakten på Girjas samebys område i Norrbottensfjällen har nästan halverats efter att samebyn tog över förvaltningen från länsstyrelsen.
  • I det så kallade Girjasmålet som avgjordes i januari 2020, slog Högsta domstolen fast att det är samebyn som bestämmer över jakten.
  • "Vi har ju stoppat möjligheten för utländska jägare att lösa jaktkort", säger Matti Blind Berg, som är ordförande i samebyn.