CORONAVIRUSET

Hemkarantän kortas till fem dagar och vissa grupper undantas

0:45 min
  • Karantänsreglerna för de som bor med någon som är smittad av covid-19 minskas från sju till fem dagar, meddelar Folkhälsomyndigheten.

  • Vissa grupper undantas från karantänsregeln när det gäller att gå till arbete och skola. Det omfattar alla som är vaccinerade med en tredje dos, personer som haft covid-19 under de senaste tre månaderna och nyckelpersoner i samhällsviktigt verksamhet där närvaro är nödvändig för driften.

  • "Vi är medvetna om att det är ett stort personalbortfall i många verksamheter", säger Sara Byfors, biträdande avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Undantaget gäller endast arbete och skola, för fritidsaktiviteter gäller fortsatt samma karantänsregler.

MSB:s lista över nyckelfunktioner som undantas från karantänsregeln:

  • Styrning och övervakning, felavhjälpande underhåll inom produktion, lagring, distribution av el, energigas och fjärrvärme/fjärrkyla.

  • Nät och tjänsteövervakning/-styrning, incidenthantering, och felavhjälpning för transmissionsnät och accessnät inom infrastruktur för elektroniska kommunikationer.

  • Styrning/övervakning, provtagning, för att upprätthålla produktion, lagring och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

  • Trafikledning, lotsning, sjötrafikinformationstjänst etc. för lufttrafik, sjöfart, järnväg och väg.

  • Informations- och alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och-/ eller hälso- och sjukvård.

  • Kriminalvård och Migrationsverkets förvar.