Klimatmanipulering

Efter protester – stoppar kontroversiella testerna

1:32 min
  • Efter kraftig kritik stoppar rymdbasen Esrange i Kiruna de kontroversiella planerna på tester av utrustning som kan användas för så kallad klimatmanipulering.
  • Svenska rymdaktiebolaget, SSC, har efter dialog med experter bland annat kommit fram till att det inte lämpligt med tester i sommar, som forskare från Harvard planerat. Klimatmanipulering handlar om att försöka minska den globala uppvärmningen genom att exempelvis spreja ut kemiska ämnen i atmosfären.
  • Testplanerna har mötts av hård kritik både från klimatforskare, Svenska naturskyddsföreningen och Samerådet eftersom följderna av klimatmanipulering är okända och befaras medföra risker.